ACOS Brukerseminar

Copy of Eksterne foredragsholdere 2017

Eksterne foredragsholdere

Felles sesjon for alle områder

 
 
Petter_2.png

Petter Schjerven
Motivator

Petter er kjent fra tv-suksessene ”Typisk Norsk” og ”Typisk Deg ”, og tar i dette foredraget publikum med på en vandring i språkets og kommunikasjonens verden på en leken og engasjerende måte. Hvordan kan stammespråket i en bransje eller bedrift danne grobunn for forvirring og misforståelser? Når vi kommuniserer med hverandre, hvilke kommunikasjonsmodeller kan vi benytte og hvilke fallgruver finnes det?  Og er det ikke behov for litt fornyelse i den norske grammatikken? 

 
 
 
Paul-Chaffey-sirkel.png

Paul Chaffey
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Paul Chaffey er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Chaffey er tidligere administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han har også vært direktør i Statoil i perioden 1998-2001, styremedlem i Statoil Norge AS, Svenska Statoil AB, i Amnesty Internationals norske seksjon og i likestillingssenteret. 

 


 

Sesjon for Dokumenthåndtering

 
 

Grete Kvernland-Berg
Leder offentlig sektor, PA Consulting Group

Grete Kvernland-Berg jobber som konsulent i PA Consulting Group. Kvernland-Berg har vært ansvarlig for utviklingen av metodeverket "Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i offentlig sektor", og veileder daglig ledere i offentlig sektor på hvordan de skal omstille organisasjonen til å jobbe med gevinstrealisering i forbindelse med innføring av digitale tjenester. 

 

 
 
 
Trine-Lind,-Oslo-kommune_sirkel.png

Trine Lind
Spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune

Trine Lind er spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune og leder prosjekt for felles funksjonalitet i Program for elektroniske tjenester. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker og har tidligere jobbet med prosjektledelse, IKT-strategi og elektronisk samhandling i IKT-staben til Nav-direktøren, IKT-politikk i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, samt personvern og informasjonssikkerhet i Rikstrygdeverket.

 
 
 

Gunn Sværen
Rådgiver for digitalisering og IT-utvikling i Bærum kommune

Gunn Sværen er rådgiver for digitalisering og IT-utvikling i Bærum kommune. Hun har over 10 års erfaring fra Dokumentsenteret i Bærum kommune, og har tidligere jobbet over 20 år innen informasjonsforvaltning i oljebransjen. Gunn Sværen er utdannet bibliotekar og har vært medlem av Norsk Arkivråd sitt Landsstyre. Hun har vært aktivt involvert i kommunens digitaliseringssatsing og derigjennom bidratt til at kommunen ble kåret til Årets arkiv 2016

 

Olav Skarsbø
Difi

Jahn Pettersen
Sandefjord kommune

Bård Hansen, Hege Fjærli og Hilde Skjærvø
Statskog

 

Michael Pande-Rolfsen
Prosjektleder Plan, Bygg & Geodata i KS

 

 

Sesjon for Portal & Selvbetjening

 
 

Camilla Cole og Helle Ruhaven
Nettansvarlige i Arendal kommune

Camilla og Helle jobber med kommunikasjon i Arendal kommune. Dette arbeidet omfatter nettsider, intranett, sosiale medier og kommunikasjonsrådgivning. Camilla har tidligere vært interkommunalt nettprosjektmedlem, og sammen med Helle styrt nettjobbinga i Arendal fra planlegging, forankring og hard jobbing – til drift.

 
 
 

Sanja K. Skaar
Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Sanja Skaar er seniorrådgiver i avdeling for ledelse og organisering i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Skaar jobber med ledelse og forvaltningsutvikling. I tillegg leder hun arbeidet med klart språk i staten.

 
 
 

Ingunn Fjeld
Ansvarlig for selvbetjeningsportalen i Larvik kommune

Ingunn Fjeld har hatt ansvar for innføring av ACOS SkjemaDesigner med opplæring, oppfølging, administrasjon av brukere m.m. i Larvik kommune. I dette arbeidet har hun også hatt ansvar for skjemaflyten gjennom mottak og inn til arkiv. Ingunn har jobbet med å kartlegge og digitalisere flest mulig oppgaver, samt å strukturere deler av arkivet. Hun har også hatt ansvar for selvbetjeningsportalen og ACOS InfoLink siden 2011.

 
 
 

André Myrbråten
Leder for den sentrale webforvaltningen i Oslo kommune

André har studert kommunikasjonsdesign i Australia, og har tidligere jobbet som utvikler. André har jobbet med Oslo kommunes nettsider siden 2010, og var med å starte opp prosjektet for nye sider i 2013. Han leder nå den sentrale webforvaltningen i Oslo kommune.


 

Sesjon for levekår

 
 

Peggy Ranheim
Leder for Koordinerende enhet i Sunndal kommune

Peggy Ranheim er leder for Koordinerende enhet i Sunndal kommune. Hun er også systemadministrator for ACOS IP, og har hatt ansvar for innføring av ACOS IP i kommunen. I 2016 ledet Peggy IKT-Orkidé sitt gevinstrealiseringsprosjekt for individuell plan, etter innkjøp av dataverktøyet ACOS IP. Gjennom prosjektet fikk hun på plass en koordinatorskole og nettverk for 11 kommuner for å styrke arbeidet med individuell plan, i tillegg til å sørge for at anskaffet dataverktøy kommer til nytte i kommunene.

 

 
 
 
Elisabet Hardhaugny.png


Elisabeth Hardhaug
Avdelingssykepleier, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg

Elisabeth Hardhaug er utdannet sykepleier og har fra 2001 arbeidet ved Cathinka Guldberg- senteret Lovisenberg. Der har hun hatt forskjellige roller som bla avdelingssykepleier og prosjektleder for implementering av digitalt pasientrom på Cathinka Guldberg lokalt.

Elisabeth har tidligere arbeidet innen akuttmedisin (traumaenhet) ved Ullevål sykehus og Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hun har også noen år innen hjerteovervåkning og medisinsk intensiv.

 
 

Heidi Hetland
Institusjonssjef, Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberg

Heidi Hetland er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse, selvmordsforebyggende arbeid og mastergrad i psykososialt arbeid. Heidi har arbeidet som leder i akuttpsykiatrien i 15 år og har lang erfaring fra ulike lederstillinger i primærhelsetjenesten. Hun har prosjektledererfaring fra omstillings- og implementeringsarbeid i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

 
 

Jan Gunnar Broch
E-helse direktoratet

Gro Karstensen
Sandefjord kommune