ACOS Brukerseminar
Cosmos 1-2 (2).jpg

Copy of Utstillere 2017

Utstillere

 
    PixEdit AS utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter. Vår programvare for skanning, redigering og konverter­ing sikrer bevaring og fremtidig lesbarhet av de digitale dokumentene. Vi samarbeider tett med ACOS slik at programvaren er godt integrert med deres løsninger for dokumenthåndtering. Vårt fokus er stabil og effektiv programvare som er tilpasset kundens behov og som er enkel i bruk.

 

PixEdit AS utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter. Vår programvare for skanning, redigering og konverter­ing sikrer bevaring og fremtidig lesbarhet av de digitale dokumentene. Vi samarbeider tett med ACOS slik at programvaren er godt integrert med deres løsninger for dokumenthåndtering. Vårt fokus er stabil og effektiv programvare som er tilpasset kundens behov og som er enkel i bruk.

    Canon er en av verdens ledende leverandører av digitale løsninger for bildebehandling til både hjem og kontor. Vi leverer profesjonelle dokumentskannere i samarbeid med de fleste ledende aktører innen dokumentfangst. Takket være vårt brede produktsortiment vil dere alltid finne en dokumentskanner tilpasset deres behov.

 

Canon er en av verdens ledende leverandører av digitale løsninger for bildebehandling til både hjem og kontor.
Vi leverer profesjonelle dokumentskannere i samarbeid med de fleste ledende aktører innen dokumentfangst. Takket være vårt brede produktsortiment vil dere alltid finne en dokumentskanner tilpasset deres behov.

 DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. DIPS leverer også kommunikasjonsløsningen DIPS Communicator som er en komplett og moderne EDI-programvare for alle aktører i helsesektoren som ønsker å kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte. DIPS Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjons-løsningen innenfor helsesektoren i Norge.  Kom og besøk vår stand under ACOS Brukerseminar! Der kan du stille spørsmål og få demonstrert DIPS Communicator.

DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. DIPS leverer også kommunikasjonsløsningen DIPS Communicator som er en komplett og moderne EDI-programvare for alle aktører i helsesektoren som ønsker å kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte. DIPS Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjons-løsningen innenfor helsesektoren i Norge.  Kom og besøk vår stand under ACOS Brukerseminar! Der kan du stille spørsmål og få demonstrert DIPS Communicator.

 
 
 
 
 SPIDER Solutions AS tilbyr avansert optimeringsverktøy til planlegging av logistikk og hjemmesykepleie. SPIDER er et 100% norsk system og er en spin-off fra store forskningsprosjekter i SINTEF.  SPIDER er brukt i mange år i store logistikkselskaper. Det er nå laget funksjonsutvidelser for å håndtere de viktigste momentene som det må tas hensyn til ved planlegging i hjemmesykepleien. Den automatiske optimeringen lager planer som kan brukes direkte, men planlegger kan i spesielle situasjoner justere planer manuelt ved drag and drop. SPIDER er integrert med CosDoc. 

SPIDER Solutions AS tilbyr avansert optimeringsverktøy til planlegging av logistikk og hjemmesykepleie. SPIDER er et 100% norsk system og er en spin-off fra store forskningsprosjekter i SINTEF.  SPIDER er brukt i mange år i store logistikkselskaper. Det er nå laget funksjonsutvidelser for å håndtere de viktigste momentene som det må tas hensyn til ved planlegging i hjemmesykepleien. Den automatiske optimeringen lager planer som kan brukes direkte, men planlegger kan i spesielle situasjoner justere planer manuelt ved drag and drop. SPIDER er integrert med CosDoc. 

 Hospital IT AS er et selskap som leverer IT-systemer for informasjon og multimedia til det nordiske helsemarke­det. Vi skaper ny effektiv samhandling mellom pasient og pårørende og helse og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater. Produktene gir beboere og pleiepersonale en bedre hverdag.  Hospital IT’s løsninger har høy funksjonalitet og bruker­vennlighet. De er driftssikre og fleksible noe som gjør det enkelt å oppdatere innhold og lansere nye tjenester. Systemene er designet og tilpasset for bruk på eksisteren­de og nye institusjoner og omsorgsboliger og krever ingen bygningsmessige tilpasninger ved installasjon eller under drift.

Hospital IT AS er et selskap som leverer IT-systemer for informasjon og multimedia til det nordiske helsemarke­det. Vi skaper ny effektiv samhandling mellom pasient og pårørende og helse og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater. Produktene gir beboere og pleiepersonale en bedre hverdag.  Hospital IT’s løsninger har høy funksjonalitet og bruker­vennlighet. De er driftssikre og fleksible noe som gjør det enkelt å oppdatere innhold og lansere nye tjenester. Systemene er designet og tilpasset for bruk på eksisteren­de og nye institusjoner og omsorgsboliger og krever ingen bygningsmessige tilpasninger ved installasjon eller under drift.

 
 Vår visjon er, og har alltid vært, at vi skal gjøre IT enklere.Ved å utvikle stadig bedre og mer brukervennlige skytjenester, skal vi gi bedrifter og organisasjoner IT-drift som er kostnadseffektiv, fleksibel og fremtidsrettet. TeleComputing skal være kjent som spesialisten innen profesjonell, skybasert IT-drift i Norden.

Vår visjon er, og har alltid vært, at vi skal gjøre IT enklere.Ved å utvikle stadig bedre og mer brukervennlige skytjenester, skal vi gi bedrifter og organisasjoner IT-drift som er kostnadseffektiv, fleksibel og fremtidsrettet. TeleComputing skal være kjent som spesialisten innen profesjonell, skybasert IT-drift i Norden.

 
 
 
  Screentek as utvikler og selger bildebank-løsningen Imageshop, der din kommune kan lagre og tilgjengeliggjøre bilder, film og dokumenter. Imageshop brukes av kommuner og bedrifter i hele Norden og kan også integreres med ACOS sine løsninger. Direkte fra imageshop kan du også sette inn bilder direkte i ditt MS Word eller Powerpoint program.


Screentek as utvikler og selger bildebank-løsningen Imageshop, der din kommune kan lagre og tilgjengeliggjøre bilder, film og dokumenter. Imageshop brukes av kommuner og bedrifter i hele Norden og kan også integreres med ACOS sine løsninger. Direkte fra imageshop kan du også sette inn bilder direkte i ditt MS Word eller Powerpoint program.

 Imatis leverer IT-løsninger til helse-sektoren. Ressurs- og Prosesstyring med meldingstjenester (RPSM) er et av våre kjerneområder, d.v.s. løsninger som kobler sammen mennesker, informasjon , prosesser og systemer for bedre og mer effektiv samhandling og en kvalitativt bedre pasientbehandling. Det betyr for deg som ansatt en enklere arbeidshverdag med tilgang på sanntidspasientinformasjon til enhver tid, digital samhandling på tvers uten telefon og gulelapper og en mer pasientrettet hverdag . For deg som leder betyr det enkle, ryddige pasientoversikter, optimal utnyttelse av sengeplasser og fornøyde medarbeidere. IMATIS er i dag integrert med CosDoc som gir en økt merverdi for alle ansatte på arbeidsplassen.

Imatis leverer IT-løsninger til helse-sektoren. Ressurs- og Prosesstyring med meldingstjenester (RPSM) er et av våre kjerneområder, d.v.s. løsninger som kobler sammen mennesker, informasjon , prosesser og systemer for bedre og mer effektiv samhandling og en kvalitativt bedre pasientbehandling. Det betyr for deg som ansatt en enklere arbeidshverdag med tilgang på sanntidspasientinformasjon til enhver tid, digital samhandling på tvers uten telefon og gulelapper og en mer pasientrettet hverdag . For deg som leder betyr det enkle, ryddige pasientoversikter, optimal utnyttelse av sengeplasser og fornøyde medarbeidere. IMATIS er i dag integrert med CosDoc som gir en økt merverdi for alle ansatte på arbeidsplassen.

 Geodata er eksperter på å presentere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon. Geodata leverer blant annet programvaren ArcGIS fra Esri, Location Analytics, bakgrunnskart og norske data på områder som demografi og eiendom og prosjektleveranser og konsulenttjenester.   

Geodata er eksperter på å presentere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon. Geodata leverer blant annet programvaren ArcGIS fra Esri, Location Analytics, bakgrunnskart og norske data på områder som demografi og eiendom og prosjektleveranser og konsulenttjenester.