ACOS Brukerseminar

ACOS Brukerseminar

Felles

Bent-Inge Storheim
Daglig leder

Bent-Inge har vært ansatt i ACOS i 20 år. Han ble daglig leder i 2011, og var før det leder for prosjekt- og forretningsutvikling. Bent-Inge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Portal & Selvbetjening

Tormod Dag Fikse
Seniorkonsulent og prosjektleder

Tormod sin rolle som seniorkonsulent og prosjektleder er å hjelpe ulike virksomheter med å digitalisere de tjenester de tilbyr til sine innbyggere, kunder eller egne ansatte. Han har vært med i et stort antall spennende prosjekter med virksomheter i offentlig sektor.

Thormod Hellesøy
Produktsjef, Selvbetjening

Thormod har lang erfaring med prosjektledelse og rådgivning hos en rekke ulike typer kundegrupper. Han har jobbet med forretnings- og produktutvikling i en årrekke, med spesialisering på å analysere arbeidsprosesser og tilrettelegge våre løsninger for den enkelte kunde. 

Olav Ahrens Røtne
Prosjektleder og UX-designer

Olav er utdannet UX-designer. Han er lidenskapelig opptatt av å bygge nettsider som er enkle å bruke, setter brukeren i sentrum og ivaretar organisasjonens mål. Han har lang erfaring med å kartlegge behov og bryte ned kompliserte problemstillinger. Olav er prosjektleder for nettside- og intranettprosjekter. Fagkonsulent for brukeropplevelse, innhold, strategi, klarspråk og Google Analytics. 

Kamilla Pedersen
Seniorkonsulent

Kamilla er en utdannet journalist med god kompetanse på redaksjonelt innhold, kommunikasjon på nett og har et brennende engasjement for hvordan skrive gode tekster på nett. Hun er konsulent innenfor web, innholdsproduksjon, intern- og ekstern kommunikasjon.

Håvard Brynjulfsen
Konsulent og webdesigner

Håvard er konsulent og designer innenfor web, innholdsproduksjon og design. Han jobber med ulike kundeprosjekter, og har gjerne flere roller. Dette kan være prosjektleder, designer og informasjons- og kommunikasjonsrådgiver. Håvard jobber også som UI- og UX-designer for noen av produktene ACOS leverer, blant andre ACOS Flow og ACOS CMS.

Anders Nedland Røneid
Prosjektleder og interaksjonsdesigner

Anders har tidligere jobbet 10 år som seniorrådgiver og prosjektleder i Direktoratet for forvalting og IKT (Difi). Han har vært med å lage Difi sine krav til offentlige nettsider og tjenester, og har gjennomført en rekke tester basert på disse kravene. Anders er prosjektleder for nettside- og MinSide-prosjekter, samt brukertesting på tvers av prosjekter. 

Geir Hansen
Produktsjef Portal

Geir har lang erfaring med prosjektledelse og rådgiving hos en rekke ulike kundegrupper. Han har 15 års erfaring med web som plattform for kommunikasjon, både som webansvarlig i nasjonale og internasjonale selskaper. Geir har rollen som produkteier i vårt Scrumteam, bestående av 6 utviklere. 

Kristiane Hetlevik
Prosjektleder og webdesigner

Kristiane drives av å skape brukervennlig design og innovative løsninger som gir resultater. Hun er prosjektleder for redesign og innføring av flere større og mellomstore kommuner. 

Helge Alsos
Konsulent

Helge er prosjektleder og konsulent innen portal- og selvbetjeningsløsninger. Dette gjelder innen kommuner, statlige foretak og private selskaper. Helge har utviklet avanserte skjema med integrasjon mot fagsystemer og webservicer. 

Vegard Lund Moseid
Konsulent

Vegard er prosjektleder og konsulent for ACOS Interact. Han har gode kunnskaper om rettslige krav i forvaltningsretten og personvernlovgivningen. Vegar har solid praktisk erfaring med ACOS Interact. 

Birte Hjellvik Kvist
Leveranseansvarlig

Birte er en prosjektleder med et brennende engasjement for brukervennlighet på nett. Med utdannelse i økonomi og administrasjon fra NHH er hun opptatt av ryddige prosjektadministrasjon. Ved å holde tidsfrister, kostnadsrammer og samtidig sørge for at hele prosjektgruppen føler eierskap til prosjektet ved god og positiv kommunikasjon. 

Dokumenthåndtering

Per-Helge Refvik
Forretningsansvarlig

Per-Helge har jobbet i ACOS siden 1998 og har det overordnede ansvaret for produktstrategi og produktutvikling innenfor forretningsområdet Dokumenthåndtering. Per-Helge er utdannet systemutvikler. I tillegg til å lede avdelingen for Dokumenthåndtering jobber han også med oppfølging og rådgiving i større leveranseprosjekter.

Ivar Wessel Thomassen
Direktør Fag & Innovasjon

Ivar jobber hovedsakelig med forretnings- og kompetanseutvikling innenfor Dokumenthåndtering, men bidrar også innenfor flere fagområder under Portal og Selvbetjening. Ivar har vært ansatt i ACOS siden 2001 og har lang erfaring fra både Forsvaret og som IT-sjef i Horten kommune. Til daglig bidrar han som rådgiver med en sterk faglig kompetanse, spesielt innenfor kommunal sektor og kommunesamarbeid/kommunereform.

Erik Ree
Direktør Salg & Innovasjon

Erik er en av de to grunnleggerne av ACOS og har vært ansatt siden 1997. Han jobber primært med salg og rådgiving innenfor arbeidsprosesser og produktstrategi, og er aktiv med både foredrag og presentasjoner på ulike konferanser og faglige arenaer. Erik har også vært prosjektleder for en rekke innovative prosjekter både i kommunal og statlig sektor. 

Silja Sørhaug
Seniorkonsulent

Silja har tung erfaring innenfor optimalisert bruk av WebSak. Hun har jobbet i ACOS siden 2011, og hennes oppgaver har inkludert både arbeid med supportsaker, generell opplæring i flere fagmoduler, ansvarlig for kurs og fagdager, samt prosjektledelse for både nye og eksisterende kunder. Silja har tidligere også jobbet med arkiv- og saksbehandling i flere kommuner.

Tone Tollefsen
Seniorrådgiver

Tone har jobbet i ACOS siden 2008, og har i tillegg lang erfaring med WebSak fra sin tid som arkivleder i Fiskeridirektoratet. Hun jobber hovedsakelig med rådgiving rundt konfigurering, tilgangsstyring og rutiner i WebSak. Hun har holdt utallige kurs innenfor flere moduler tilknyttet WebSak, og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av fag- og temadager. Tone har også erfaring innenfor omorganisering, periodisering og oppryddingsprosjekter hos en rekke organisasjoner, og har også jobbet med flere kommunesammenslåinger.

Torstein Dyrkolbotn
Salgssjef

Torstein er ansvarlig for salg av programvare og tjenester til eksisterende kunder. Etter snart 20 års erfaring med kundearbeid, både som teknisk konsulent, databaseadministrator og salgskonsulent for produkt- og tjenestesalg er det få som kjenner kundene til ACOS bedre. Gjennom tett kundedialog og tung produktkunnskap bistår Torstein med å effektivisere arbeidsprosesser ved å tilby riktig kompetanse kombinert med riktige digitale verktøy.

Tom Ivar Wister
Seniorkonsulent

Tom Ivar har en betydelig og allsidig bakgrunn fra offentlig sektor, blant annet 12 års erfaring fra Kulturrådet. Hans hovedkompetanse ligger primært innenfor saksbehandling, systemadministrasjon, prosesskartlegging og prosjektarbeid. Tom Ivar har hatt innføringsansvaret for WebSak hos flere store virksomheter, som blant annet Utdanningsetaten i Oslo kommune, i tillegg til flere regionale kommunesamarbeid.

Even Syversen
Seniorrådgiver

Even har jobbet i ACOS siden 2002 og er en av de mest erfarne prosjektlederne i ACOS. Arbeidsområdet til Even består primært av prosjektledelse, strategisk systemrådgivning og innføring av WebSak, samt konseptutvikling og større anbudsprosesser. Kompetansen til Even inkluderer også lovverk, forskrifter, IT-standarder, produktkunnskap og integrasjonsstandarder med tilhørende grensesnitt og implementeringsmetodikk. Even har blant annet hatt ansvaret for prosjektinnføringen av WebSak i DSS (departementene), NAV, Politiet, Finanstilsynet og Forskningsrådet.

Terje Nes
Seniorrådgiver

Terje har omfattende erfaring innenfor arkiv og saksbehandling i offentlig sektor både som konsulent, prosjektleder og avdelingsleder. Han har siden 2011 jobbet som prosjektleder i ACOS med ansvaret for en rekke innføringsprosjekter av WebSak. Terje har prosjektansvaret for alle de ulike implementeringene av WebSak i Oslo kommune (over 50 virksomheter). Terje ledet tidligere konsulentavdelingen ved Oslo-kontoret og jobbet før det i både Riksarkivet og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Bente Otterdahl Møller
Seniorkonsulent

Bente har lang arkivfaglig erfaring og kompetanse, spesielt fra kommunal sektor. Hun har tidligere jobbet en årrekke i Kongsvinger kommune, både som systemansvarlig for WebSak, samt i flere ulike roller i kommunen. Hennes spesialkompetanse omhandler bl.a. utarbeidelse av rutiner, konfigurering av WebSak med og uten tilpassinger, rådgiving og opplæring. Bente har også en viktig rolle i prosjektarbeidet for de pågående innføringsprosessene av WebSak i NAV og Politiet.

Ole Ronny Tveite-Strand
Kundekonsulent

Ole Ronny har erfaring med brukeropplæring, testing og rådgivning i forbindelse med implementering av WebSak, samt andre Noark-systemer i blant annet universitets- og høyskolesektoren. Han har også lang erfaring som saksbehandler og har jobbet som kursholder i flere større innføringsprosjekter av WebSak, både hos NAV og i Oslo kommune m.fl.

Thea Karina Nesmann Berntsen
Konsulent

Thea har bred erfaring med systemforvaltning av NOARK-systemer med fremdrifts- og testansvar ved oppgradering og innføring av nye moduler. Hun bistår gjerne med kartlegging av brukerbehov og utforming av løsningsbeskrivelser ved bestilling av integrasjoner og spesialtilpasninger. Thea har erfaring som fagkonsulent og opplæringsansvarlig fra flere WebSak-innføringer. Hun har arkivfaglig bakgrunn og erfaring med prosjektledelse.

Maja Dervisevic
Konsulent

Maja har bred arkivfaglig erfaring innen offentlig sektor. Hennes erfaring med kartlegging og videreutvikling av rutiner og arbeidsprosesser, gjør henne til en nyttig støttespiller for brukere av WebSak. Hun har også kompetanse innen veiledning, brukerstøtte og opplæring.