ACOS Brukerseminar
ACOS_INKA-48.jpg

Dokumenthåndtering - gammel

Dokumenthåndtering

Det vil bli en pause på ca 15 min mellom hver sesjon. Les mer om foredragsholderne.

 

- Tirsdag 25. april -

13:00 | Halvdagskurs

WebSak - ACOS Møte fra A til Å

WebSak - Systemadministratorkurs


16:00 | Fritid 

19:30 | Minglekveld på Akvariet med Sigrid Raabe og Thomas Valeur

Akvariet serverer en nydelig middag i fantastiske omgivelser, omgitt av fisk på alle kanter. Det blir god mulighet for å bli kjent og hygge seg med nye og gamle kontakter. Denne kvelden byr på en magisk opplevelse både med Sigrid alene på piano, og i tospann med Thomas.

 
 

- Onsdag 26. april- 

08:15 | Registrering og kaffe


09:00 | ACOS ønsker velkommen


 

09:10 | 20 år med ACOS og digitalisering
v/ Bent-Inge Storheim, Erik Ree og Conrad Hansen ACOS

I år er det 20 år siden ACOS ble etablert. På disse årene har ACOS, offentlig sektor og teknologien endret seg mye. ACOS presenterer et tilbakeblikk av de 20 siste årene, og ser på trender og nyheter som vil bli sentrale innenfor digitalisering i samfunnet og for deg i årene fremover.

 

09:45 | Pause


 
Paul-Chaffey-sirkel.png
 
 

10:00 | Digital Agenda Norge
v/ Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digital Agenda Norge presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Statssekretær Paul Chaffey gir i dette foredraget et innblikk i hvordan regjeringens målsetninger skal nås gjennom økt fokus på digitalisering i hele offentlig sektor.

 10:45 | 30 min mingletid med utstillerne


 

11:15 | WebSak – nyheter og produktplaner fremover
v/ Per-Helge Refvik, ACOS

WebSak videreutvikles i raskt tempo med ny funksjonalitet. Vi ser på viktige nyheter som er lansert i løsningen og videre planer for produktet.

 

12:00 | Lunsj


13:00 |  Bedre oversikt og kontroll med WebSak Basis 7
v/ Ivar Wessel Thomassen, ACOS

God og effektiv arkivforvaltning er viktig i en digital arbeidshverdag. For å oppnå dette kreves det et fleksibelt og brukervennlig arbeidsverktøy for arkiv- og systemadministrasjon. Vi presenterer hvordan WebSak 7 kan bidra til en vesentlig enklere og mer effektiv arbeidshverdag. Se hvordan du kan få tilgang til flere databaser fra samme grensesnitt, bedre oversikt med forbedret søk, hvordan du kan utforme og administrere flere skjermflater, enklere administrasjon av brukere, roller og rettigheter m.m.  

13:00 | Praktisk bruk av digitale skjema
v/ Erik Ree, ACOS

Digitale skjema er mye mer enn innbyggersøknader. Med bruk av ACOS SkjemaDesigner kan du også bygge interne skjema, skjema for saksbehandlere og skjema som bærer av en ekstern oppgave- og arbeidsflyt.  

Vi viser praktiske eksempler på hvordan du raskt kan forenkle hverdagen for både søkere og saksbehandlere med en utvidet bruk av digitale skjema totalintegrert med WebSak. 


13:45 | Pause


14:00 | Bærum kommune – årets arkiv 2016
v/ Gunn Sværen, rådgiver digitalisering og IT-utvikling i Bærum kommune

Bærum kommune ble av Norsk Arkivråd kåret til årets arkiv i 2016. Hvorfor ble Bærum kommune årets arkiv i 2016? Hva har de gjort for å lykkes på dokumentsenteret? Hvilken endring har de vært igjennom, og hva er målene fremover?

Gunn Sværen presenterer kommunen sin satsing på å gjøre dokumentsenteret til en sentral og markant avdeling i en av Norges største og mest digitaliseringsfokuserte kommuner.

14:00 | Arbeidsflyt –  fra enkel kvalitetsheving til stor gevinstrealisering
v/ Erik Ree og Tor Christian Angeltveit, ACOS

Mange organisasjoner jobber med LEAN-prosesser for å optimalisere måten de arbeider på. Utfordringen er ofte at når prosessen er tegnet, blir det ikke gjort endringer i arbeidsmetodikk i sak/ arkivsystemet.

Denne sesjonen viser hvordan WebSak Arbeidsflyt kan settes opp med alt fra enkle til komplekse arbeidsflyter og effekten ved å utnytte disse. Dermed sikrer du at den nye arbeidsprosessen ikke bare blir en ny skrevet rutine, men at rutinen gjøres om til en konkret arbeidsmetode for saksbehandlerne i WebSak.

14:00 | Sandefjord kommune – et utstillingsvindu for kommunereformens digitaliseringsstrategi
v/ Ivar Wessel Thomassen, ACOS og Jahn Pettersen, seksjonsleder i Sandefjord kommune

Stokke, Andebu og Sandefjord var de første kommunene som etter kommunereformen slo seg sammen til nye Sandefjord kommune fra 01.01.2017.

Flere andre kommuner har vedtatt kommunesammenslåing. Hva var utfordringene når tre kommuner slo seg sammen sett fra et sak/arkiv perspektiv? Hvordan ble prosjektet organisert og hvilke utfordringer oppstod underveis? Hvilke erfaringer vil Sandefjord kommune og ACOS gi til andre kommuner som skal gjennom en tilsvarende sammenslåingsprosess?


14:45 | Pause


15:30 | Opplev Bergen
Bli med på Fløybanen, Arboretet på Milde, besøk på Hansa Bryggerier eller ta en runde golf
Les mer om "Opplev Bergen"


19:00 | Aperitiff


 

19:30 | Festmiddag i Bankettsalen
Quality Hotel Edvard Grieg

ACOS er i år 20 år og vi ønsker å feire dette sammen med deg. Bli med på en festmiddag hvor høydepunktene står i kø! Vi får servert en nydelig 3- retters middag med noe godt i glasset. Underholdningen er kortreist, og du vil møte både kjente og ukjente artister fra Bergen. Etter middagen fortsetter festen i foajeen. 

 
 

- Torsdag 27. april -

 
 
Trine-Lind,-Oslo-kommune_sirkel.png
 

09:00 Helhetlig digitaliseringssatsing – hvordan går vi fra strategi til handling i samhandlingen?
v/ Trine Lind, Leder Program for elektroniske tjenester. Fagsjef i Byrådsavdeling for finans, seksjon for digitalisering

Oslo kommune forteller om sine erfaringer innenfor tjenesteutvikling for innbyggere og næringsliv, samt det sentrale samspillet mellom fellessystemer og komponenter. Sommeren 2016 ble WebSak valgt som Oslo kommune sitt nye sak- og arkivsystem for kommunens 53 virksomheter. I dette foredraget får vi høre om både bakgrunnen for en slik felles satsing i tillegg til andre eksempler på Oslo kommune sin gevinstrealisering og suksesshistorier.

 

09:45 | Pause


10:00 | SEIL-prosjektet i Statskog SF – et stjerneeksempel på effektiv utnyttelse av integrerte løsninger
v/ IT-utviklingssjef Bård Hansen, skjemaansvarlig Hege Fjærli, og arkivansvarlig Hilde Skjærvø, Statskog SF

Statskog har de siste årene gjennomført et stort digitaliseringsprosjekt (SEIL) sammen med ACOS og Geodata. Få andre norske virksomheter kan vise til så stor grad av automatisering ved hjelp av sømløse integrasjoner med hyllevareprodukter enn Statskog. Se hvordan Statskog har realisert flere gevinster ved bruk av digitale dokumentmaler, ekspedering, signering og effektiv utnyttelse av integrasjoner. Hvordan har de oppnådd sine høye digitaliseringsmålsetninger?


10:00 | Mobile muligheter med WebSak+
v/Even Syversen, ACOS

Tiden da du måtte sitte på din kontorpult for å utføre saksbehandlingsoppgaver er forbi. Med WebSak+ Mobil kan du enkelt utføre saksbehandlingsoppgaver fra bussen, flyplassen, stuen eller på seminaret du deltar på. Dermed sikrer du at saksbehandlingen ikke stopper opp selv om ansatte beveger seg vekk fra sin kontorplass.

Vi får høre mer om pilotprosjektet med WebSak+ Mobil for departementene (DSS) og om den videre utviklingen av produktet. Bli med og prøv løsningen selv på din mobiltelefon eller nettbrett. Aldri før har WebSak vært mer tilgjengelig og enklere å bruke. 

10:00 | Internopplæring
v/ Tone Tollefsen og Anne Myhre, ACOS

Opplæring av ansatte er en helt sentral oppgave i alle organisasjoner for å oppnå suksess og riktig bruk av IT-systemene.  

I denne sesjonen gjennomgår vi kursopplegg for grunnopplæring i WebSak Fokus og gir praktiske tips rundt gjennomføring av internopplæring i din organisasjon, blant annet ved å benytte video.