ACOS Brukerseminar
dokument-banner.png

PROGRAM

Dokumenthåndtering

09.00 - 09.45

Digital Transformasjon
Digital transformasjon er opprivende, inspirerende, krevende og annerledes. Treffer alle, treffer ulikt - og forandrer verden mer enn de fleste er klar over. Bli med på en reise i muligheter, forståelse, utfordringer - og litt teknologi.

v/ Helge Skrivervik, myMAYDAY.com


09.45 - 10.00

Pause


10.00 - 10.45

Espen_Sjøvoll_AV.png

Arkivverkets ambisjoner for fremtiden
Digitalisering av offentlige tjenester endrer kravene til dokumentasjonsforvaltning. Arkivverket er godt i gang med å vurdere dagens og fremtidens behov knyttet til hvordan dokumentforvaltning og arkivområdet bør utvikles fremover for best mulig nytteverdi for offentlig sektor og brukere av offentlige tjenester.

Det er i år10 år siden Noark 5 standarden ble etablert, men mye har skjedd siden den gang. Vi vet at mye fungerer, men at det også er en del utfordringer. Noark skal evalueres av lovutvalget, men samtidig er Noark under kontinuerlig videreutvikling og forvaltning. Arkivverket gir en orientering om arbeidet som er utført og prosessen videre.

v/Espen Sjøvoll, Arkivverket


10.45 - 11.15

Pause
Mingletid med utstillerne


11.15 - 12.00 

Innføring av WebSak i NAV
Da NAV valgte WebSak som nytt sak- og arkivsystem høsten 2016, markerte det starten på et av Norges største innføringsprosjekt av en dokumenthåndteringsløsning i statlig sektor. Hvordan gikk prosjektet, hvor står det nå, og hva er veien videre?

v/ Anne Therese Wengshoel, NAV og Even Syversen, ACOS

Eiendom med støtte for eByggesøknad
For å erstatte byggsok.no har DIBK laget en ny eByggesøknad standard med et tilhørende sett av tjenester i Altinn som på en smartere måte skal kvalitetssikre utfylling, innsending og behandling av byggesøknader. ACOS har deltatt i «Fellestjenester bygg» prosjektet siden høsten 2016.

Se hvordan din kommune nå enkelt kan motta byggesøknader og hvordan vi har tilrettelagt for behandling av eByggesøknader i ACOS Eiendom.

v/Ivar W. Thomassen, ACOS

Tilskuddsforvaltning med WebSak og WebSak+
På initiativ fra Byrådet for Finans i Oslo kommune inngikk ACOS i 2017 et utviklingsprosjekt rundt søknads- og tilskuddsforvaltning i WebSak. Dette er en helt ny tilnærming for å benytte tilleggsdata i webklienten WebSak+, med realisering og forbedring av sømløse integrasjoner mellom skjemafangst og automatiserte tilskuddsprosesser.

v/Erlend Vestre, Oslo kommune og Erik Ree, ACOS 

 


Lunsj

12.00 - 13.00


13.00 - 13.45

WebSak+ som skyklient for en frittstående arkivkjerne
En av pilotkundene for bruk av WebSak som frittstående arkivkjerne er Undervisningsbygg KF i Oslo kommune. Hva var målbildet deres ved å benytte WebSak som arkivkjerne, og hvordan kombineres WebSak med fagsystemene i virksomheten deres for en optimal og effektiv saksbehandling? Vi presenterer ny funksjonalitet og muligheter i WebSak+ med både faglige og tekniske betraktninger.

v/Even Syversen og Jan-Ivar Moldekleiv, ACOS

ACOS Eiendom - Ny behandlingsflyt
ACOS har sammen med våre kunder utarbeidet et omfattende bibliotek over sak- og behandlingsflyter samt dokumentmaler og standardtekster som nå er tilgjengelig for ACOS Eiendom kunder.
Vi går igjennom hva vi leverer i «grunnpakken» og hvordan bruk av ACOS Eiendom kan utnyttes for flere fagområder som landbrukssaker, vann- og avløpssaker, tilsynssaker, ulovlighetsoppfølging, oppmåling, seksjonering med flere.

v/ Ivar W. Thomassen, ACOS

eFormidling – sikker, enkel og effektiv meldingsutveksling for offentlig og privat sektor
Difi har utviklet integrasjonspunktet for eFormidling, som er en nasjonal felleskomponent for å bidra til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling, primært mellom offentlige virksomheter. eFormidling vil også tilrettelegge for videre samspill på tvers av både offentlig og privat sektor.

Løsningen er i produksjon og er allerede tatt i bruk av flere virksomheter. Difi og ACOS orienterer om når og hvordan din virksomhet kan komme i gang.

v/ Olav Skarsbø, Difi og Per-Helge Refvik, ACOS


13.45 -14.00

Pause


14.00 - 15.00

Arbeidsglede – når hverdagen endrer seg
Når hverdagen er i kontinuerlig endring og du stadig må tilpasse deg noe nytt, er det lett å bli fortvilet og sliten. Morten Brandt lærer deg hvordan du kan få frem den beste versjonen av deg selv og andre. Han tar for seg kommunikasjonens kunst, og hvordan du må forstå for å bli forstått. Med enkle midler kan du snu en nei-dag til en ja-dag, og Morten forteller deg hvordan. Denne energiske avslutningen må du få med deg før du reiser tilbake til hverdagen!

v/Morten Brandt


15.00

Avreise


 

Se programmene for de andre fagområdene: