ACOS Brukerseminar
bent.jpg

Disse møter du

Eksterne

foredragsholdere


Felles sesjon for alle områder


Arne_Krokan.png

Arne Krokan
Professor ved NTNU

Arne Krokan er utdannet professor i sosiologi. Han er videre professor i «Teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse» ved NTNU, og er sterkt involvert i IKT-satsingen ved institusjonen. Krokan er opptatt av å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet. Han jobber med prosjekter som beskriver overgangen fra et industrielt til et digitalt nettverkssamfunn på mikro/makro- og mesonivåer. Analysen inkluderer historiske, kulturelle, teknologiske og organisatoriske dimensjoner av digital transformasjon.

 
 
Bjørn Erik Thon.png

Bjørn Erik Thon
Direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo. Thon har utgitt flere krimromaner, fagbøker og nå sist biografien Den amerikanske presidentens norske datter – Olga Wilsons dobbeltliv (Gyldendal – 2014). Han er 54 år og bor i Oslo med familien sin.

 

 
 
Morten-Brandt.png

Morten Brandt
Motivator

Morten Brandt er en av Norges dyktigste foredragsholdere innenfor arbeidsglede og motivasjon. Med sin energiske fremtreden vil han garantert engasjere og motivere deg som tilhører. Brandt presenterer sitt budskap på en måte som tydelig får frem poengene og lærdommen. Gå ikke glipp av denne engasjerende foredragsholderen, som folk ønsker å oppleve på nytt og på nytt.

 
 

Sesjon for Dokumenthåndtering


 
Helge_Skrivervik.png

Helge Skrivervik
myMAYDAY.com

Helge Skrivervik er sivilingeniør fra NTH/NTNU og har vært aktiv og godt synlig i det norske IT-markedet siden midten av 80-tallet. Han har startet flere selskaper, skrevet mer enn 10 bøker om ulike teknologi-temaer, og reist Norden rundt med foredrag og workshops. I dag er selskapet myMAYDAY.com as hans operative plattform: En uavhengig, respektert og tydelig stemme i markedet med fokus på strategi, sikkerhet, digital transformasjon og anvendt teknologi – for alle nivåer, fra utviklere til toppledere. Helge arbeidet deler av sin tidlige karriere i Silicon Valley og ved University of California, Berkeley.

 

 
 
Stein Magne Os (2).png

Stein Magne Os
Difi

Stein Magne Os er seniorrådgiver i Difi, avdeling for digitale fellesløsninger. Han har vært prosjektleder for eInnsyn og er nå produktsjef for eInnsyn.

 
 
DSC01599.png

Olav Skarsbø
Difi

Olav Skarsbø er seniorrådgiver i Difi, avdeling for digitale fellesløsninger.
Han har lang erfaring med digitalisering i offentlig sektor, meldingsutveksling og samhandling mellom stat og kommune.

 
 
Espen_Sjøvoll_AV.png

Espen Sjøvoll
Arkivverket

Espen Sjøvoll er avdelingsdirektør for avdeling Forvaltning i Arkivverket. Avdelingen har ansvar for NOARK-standarden, dokumentasjonsforvaltning, tilsyn og veiledning av arkivdanningen som skjer i offentlig sektor og privatarkivfeltet. Espen er også medlem i utvalget som utreder ny arkivlov - Arkivlovutvalget. Han har tidligere erfaring fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, EVRY, Norges Bank og The Boston Consulting Group.

 

 
 
halvor Winsnes.png

Halvor Høgh Winsnes
Kulturrådet

Halvor Høgh Winsnes er fungerende seksjonsleder for seksjon for arkiv i Kulturrådet. Han har lang erfaring med integrasjonsarbeid mellom WebSak og de forskjellige fagsystemene i virksomheten. Han har jobbet mye med offentlighetsspørsmål og var ansvarlig for innføringen av OEP. Han er ellers involvert i de fleste digitaliseringsprosjekter i Kulturrådet og har fortid fra NORAD og UD.

 
 
Erlend_Vestre_blogger.png

Erlend Vestre
Oslo kommune

Erlend Vestre er en meget erfaren prosjektleder og rådgiver med spisskompetanse innen digitalisering, organisasjonsutvikling og prosjektgjennomføring.  Han har 23 års erfaring fra ulike virksomheter i offentlig sektor, både som ansatt og som innleid leder eller lederstøtte. Han har også flere års erfaring som leder i konsulentorganisasjon.

 
 
anne t 2.png

Anne Therese Wengshoel
NAV

Anne Therese Wengshoel er seniorrådgiver i NAV og produkteier for WebSak. Hun har jobbet i NAV siden det ble opprettet, og jobbet før det i Trygdeetaten. Wengshoel har jobbet mye med dokumenthåndtering knyttet til fagarkivene, eksempelvis i prosjekt for å etablere skanning til fagarkiv, samt brevløsninger i fagsystemene med automatisk arkivering. Hun har også god erfaring med testing og kravspesifisering av dokumenthåndteringsløsninger, og deltok bl.a. i anskaffelsen av WebSak for NAV.

 

Sesjon for Portal & Selvbetjening


 
Gerry McGovern32.png

Gerry McGovern
Innholdsguru

I over 20 år har Gerry hjulpet store organisasjoner i over 40 land med å skape gode brukeropplevelser og etablere kundesentrerte internkulturer. Han beskrives som en av verdens mest innflytelsesrike personer på digital innholdsutvikling, og er en hyppig brukt foredragsholder i Norge på ulike web- og teknologikonferanser. 

Han har skrevet seks bøker om digital kundeopplevelse. Hans siste bok er «Transform: A Rebel’s Guide for Digital Transformation». Han har jobbet med store kunder som Toyota, Microsoft, Google, Cisco IBM og styresmaktene i USA, Storbritannia, EU, Tyskland, Canada, Irland og Norge.

 

 
 
Pål Godard.png

Pål Godard
Gjøvik kommune

Pål Godard er rådgiver og prosjektleder i Felles utviklingsstab i Gjøvik kommune. Han leder flere av kommunens digitaliseringsprosjekter. I tillegg jobber han med organisasjonsutvikling i kommunen.

 
 
 

Sesjon for Levekår


 
John Horve_nærbilde.png

John Horve
LMT Setesdal

John er internasjonalt sertifisert på GDPR. Han har arbeidet i kommunesektoren i over 20 år, mye av denne tiden med informasjonssikkerhet og personvern. Han har vært aktiv i Normen-arbeidet siden 2012 og jobber nå med tilpasning av Normen til GDPR. Våren 2017 ble han brukt som foredragsholder på Atea sine sikkerhetsdager, og fikk veldig bra tilbakemeldinger på foredragene sine om Normen og GDPR.

 

 

 
 
Arne Norrud.png

Arne Norrud
Prosjektleder Oslo kommune

Arne Norrud er prosjektleder og har fulgt DigiHelse prosjektet fra starten på idéfasen. Han har lang erfaring fra digitaliseringsprosjekter både i kommunale, statlige og private virksomheter.

 
 
Svein Sikle.png

Svein Sikle
Prosjektleder DGI

Svein Sikle arbeider som prosjektleder med fokus på applikasjoner og infrastruktur i Digitale Gardermoen IS. Han har representert de seks samarbeidende kommunene på Øvre Romerike (Nannestad, Gjerdrum, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll) i prosjektet og hatt ansvaret for det nasjonale samarbeidet med ACOS.