Med ACOS Ledelsesinformasjon bruker du mindre tid på rapportering, fordi lederne til enhver tid er oppdatert på status. Lederne får bedre kontroll på saksbehandlingstid og effektivitet, og kan avdekke flaskehalser.

Kursets innhold:

1. Introduksjon til ACOS Ledelsesinformasjon 

  • LIS sett i sammenheng med sak- og arkivsystemer
  • Datagrunnlaget for LIS, og handlingsrommet en organisasjon har til å styre dette selv.

2. Bli kjent med løsningen

  • Gjennomgang av funksjonalitet og menyvalg. Herunder telleverk, behandlingstid, avdeling, bruker, kanaler og arkivforvaltning
  • Eksempler på ulike rapporter – hvordan sette parametere for å oppnå skreddersydde statistikker.  

Målgruppe:
Ledere og arkivarer.

Kursholder:
Ole Ronny Tveite-Strand, ACOS

Klikk for stort bilde