ACOS Brukerseminar
foaje konsertsal 2.jpg

Levekår - gammel

Levekår

Det vil bli en pause på ca 15 min mellom hver sesjon. Les mer om foredragsholderne.


- Tirsdag 25. april -

13:00 | Halvdagskurs

CosDoc - Revitalisering av journal


16:00 | Fritid 

19:30 | Minglekveld på Akvariet med Sigrid Raabe og Thomas Valeur

Akvariet serverer en nydelig middag i fantastiske omgivelser, omgitt av fisk på alle kanter. Det blir god mulighet for å bli kjent og hygge seg med nye og gamle kontakter. Denne kvelden byr på en magisk opplevelse både med Sigrid alene på piano, og i tospann med Thomas.

 
BB2R9872-1.jpg
BB2R9872-1.jpg
 

- Onsdag 26. april -

 

08:15 | Registrering og kaffe


09:00 | ACOS ønsker velkommen


 

09:10 | 20 år med ACOS og digitalisering
v/ Bent-Inge Storheim, Erik Ree og Conrad Hansen ACOS

I år er det 20 år siden ACOS ble etablert. På disse årene har ACOS, offentlig sektor og teknologien endret seg mye. ACOS presenterer et tilbakeblikk av de 20 siste årene, og ser på trender og nyheter som vil bli sentrale innenfor digitalisering i samfunnet og for deg i årene fremover.

 

09:45 | Pause


 
 
 

10:00 | Digital agenda for Norge
v/Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området.

 

10:45 | 30 min mingletid med utstillerne


 

FELLES FOR COSDOC OG IP

11:15 | Velkommen til Levekårssesjoner ACOS Brukerseminar 2017
v/ Hanne Kolflaath, ACOS

En sektor i endring krever mye av dagens IT-løsninger. Vi deler våre tanker om hvordan ACOS skal løse de mulighetene og utfordringene som sektoren står overfor.

 

 

FELLES FOR COSDOC OG IP

11.30 | Lovverk og samhandling
v/Jan Gunnar Broch, E-helse direktoratet

Informasjon fra normensekretariatet om hva som har skjedd på området den siste tiden og hva de ser kan komme fremover

 

12:00 | Lunsj


 

FELLES FOR COSDOC OG IP

13:00 | Hvordan var det å slå 3 kommuner sammen til 1
v/Gro Karstensen, Sandefjord kommune

Kommunereformen betyr store endringer for mange kommuner i Norge. Først ut var nye Sandefjord kommune som ble etablert 1.1.2017. Andebu, Stokke og Sandefjord valgte CosDoc som sitt fagsystem innenfor pleie-, omsorg og rehabilitering. Et omfangsrikt og komplekst prosjekt med fokus på fag, rutiner, kompetanse og bevaring av data. Sandefjord deler erfaringer fra sin reise fra 3 kommuner til 1. 

 

 

FELLES FOR COSDOC OG IP

13:30 | Grip mulighetene ved omorganisering
v/ Anette Edvardsen, ACOS

Større organisasjonsendringer gir muligheter for revitalisering, effektivisering og kvalitetssikring. Hva er suksesskriteriene for å få til gode endringsprosjekt som gir verdi for ansatte, tjenestemottakere og kommune?

 

14:00 | Pause 


14:15 | Faggruppens time


15:30 | Opplev Bergen
Bli med på Fløybanen, Arboretet på Milde, besøk på Hansa Bryggerier eller ta en runde golf
Les mer om "Opplev Bergen"


19:00 | Aperitiff


 

19:30 | Festmiddag i bankettsalen
Quality Hotel Edvard Grieg

ACOS er i år 20 år og vi ønsker å feire dette sammen med deg. Bli med på en festmiddag hvor høydepunktene står i kø! Vi får servert en nydelig 3- retters middag med noe godt i glasset. Underholdningen er kortreist, og du vil møte både kjente og ukjente artister fra Bergen. Etter middagen fortsetter festen i foajeen.

 
last ned.jpeg


- Torsdag 27. april -

 

FELLES FOR COSDOC OG IP

09:00 | Digitalisering av helse og omsorgstjenester
Oppmøte i konferansesalen. Vi deler oss inn i grupper før leverandørvandring i utstillerområdet. 


 

Felles for Cosdoc og ip

09:15 | Digitalisering av helse og omsorgstjenester
Digitalisering handler bland annet om få smartere og mer effektive løsninger for å kunne gi bedre tjenester. Som en del av årets program tar vi dere med på en reise hvor vi viser dere hvordan velferdsteknologi og ACOS programvare kan sees i sammenheng og ikke hver for seg

 

10.15 | Pause


Felles for Cosdoc og ip

10:30 | Er organisering viktigere enn teknologi ved innføring av velferdsløsninger?
v/ Elisabeth Hardhaug & Heidi Hetland, Cathinka Guldbergsenteret

Innføring av teknologi kan føre til økt behov for samarbeid på tvers av organisatoriske grenser, samt at det endrer maktfordelingen mellom profesjoner.
Vi ser i praksis hvordan en organisasjon har løst innføring av ny teknologi på en god måte. 


11:15 | Pause


COsdoc

11:30 | CosDoc er i stadig endring
v/Stian Grønhaug, ACOS

Vi videreutvikler CosDoc med tanke på nye krav, forbedret funksjonalitet og imøtekomme fremtidens behov til et godt helse- og omsorgsløsninger. Vi tar dere igjennom neste konseptversjon av CosDoc, og forteller litt om hva vil ha fokus på i 2017.

 

IP

11:30 | Elektronisk samhandling for barn og familier med oppfølging fra barnevernet
v/Jon Ole Hedne, ACOS
Mange barn, ungdom og familier med oppfølging fra barnevernet har behov for sikker elektronisk samhandling, både med saksbehandler og øvrige nettverk. Det kan være fosterbarn, fosterforeldre, ungdom på institusjoner etc. Kan ACOS IP være et tilbud og en løsning for denne målgruppen? Vi ser nærmere på hvilke muligheter systemet gir og inviterer til dialog om temaet.


12:00 | Lunsj


Cosdoc

13:00 | Året med CosDoc
 v/Cathrine Krohn og Tormod Førland, ACOS

Vi tar dere gjennom årshjulet med CosDoc, med fokus på viktige milepæler.

IP

13:00 | Aktiv bruk av ACOS IP - Hva skal til?
v/ Peggy Ranheim, Sunndal kommune

Sunndal kommune har lykkes godt med innføringen av ACOS IP og er kommunen med flest internmeldinger og størst aktivitet pr plan. Peggy Ranheim deler sine erfaringer og inviterer til dialog rundt bruken av elektronisk IP.


Cosdoc

13:25 | Tips & Triks fra support  
v/Runar Sletthei og Tormod Førland, ACOS

IP

13:25 | ACOS IP/IOP i hverdagen
v/Jon Ole Hedne, ACOS

En gjennomgang av ny funksjonalitet i ACOS IP/IOP.
Du får også tips & triks for en enklere arbeidshverdag.


13:45 | Pause


 
 
 

14:00 | Språk og Kommunikasjon
v/ Petter Schjerven, Motivator

Petter er kjent fra suksessene ”Typisk Norsk” og ”Typisk Deg ”, og tar i dette foredraget publikum med på en vandring i språkets og kommunikasjonens verden på en leken og engasjerende måte. Hvordan kan stammespråket i en bransje eller bedrift danne grobunn for forvirring og misforståelser? Når vi kommuniserer med hverandre, hvilke kommunikasjonsmodeller kan vi benytte og hvilke fallgruver finnes det?  Og er det ikke behov for litt fornyelse i den norske grammatikken?

 

 

15:00 | Seminaret er slutt


 
Leveka_gjengen.png