ACOS Brukerseminar
levekar-banner.png

Program

CosDoc

09.00 - 09.45

Kunnskapsvandring
I denne sesjonen står våre kunder og samarbeidspartnere sammen  for å dele sine historier, sin kunnskap og erfaringer de har gjort i de ulike prosjektene som har vært gjennomført. Vi deler inn i grupper hvor dere blir tatt med på en vandring fra stasjon til stasjon for å høre om de ulike prosjektene. 

v/ Therese Sørensen, ACOS


09.45 - 10.15

Lang pause med besøk hos utstillerne


10.15 - 11.00

Arne Norrud.png

Digitale innbyggertjenester i helse og omsorg
Prosjektet DigiHelse har som overordnet mål å tilby digitale innbyggertjenester gjennom Helsenorge.no. Vi får en gjennomgang av prosjektet, status så langt og hvordan dette løses i CosDoc. 

v/Arne Norrud, Prosjektleder Oslo kommune og Svein Sikle, Prosjektleder DGI


Pause
Fyll opp kaffekoppen og gjør deg klar til neste runde

11.00 - 11.15


CosDoc-nyheter og produktplaner fremover
Vi ser på nyheter i den siste versjonen og forteller hva vi vil vektlegge i utviklingen videre i forhold til nasjonale prosjekter. Endringer i arbeidsplan, fornyet lab ark, interaksjoner og nye tekniske krav er noe av det som blir gjennomgått.

v/ Anette Edvardsen og Stian Grønhaug, ACOS

11.15 - 12.00 


12.00 - 13.00

Lunsj


13.00 - 13.45

Tips & Triks i CosDoc

v/ Tormod Førland, ACOS


13.45 - 14.00

Pause


14.00 - 15.00

Arbeidsglede – når hverdagen endrer deg

v/Morten Brandt


15.00

Avreise


 

Se programmene for de andre fagområdene: