ACOS Brukerseminar
levekar-banner.png

Program

CosDoc

09.00 - 09.45

Kunnskapsvandring
I denne sesjonen står våre kunder og samarbeidspartnere sammen for å dele sine historier, sin kunnskap og erfaringer de har gjort i de ulike prosjektene som har vært gjennomført. Vi deler inn i grupper hvor dere blir tatt med på en vandring fra stasjon til stasjon for å høre om de ulike prosjektene. 

v/ Therese Sørensen, ACOS


09.45 - 10.15

Lang pause med besøk hos utstillerne


10.15 - 11.00

Arne Norrud.png

Digitale innbyggertjenester i helse og omsorg
Prosjektet DigiHelse har som overordnet mål å tilby digitale innbyggertjenester gjennom Helsenorge.no. Vi får en gjennomgang av prosjektet, status så langt og hvordan dette løses i CosDoc. 

v/Arne Norrud, Prosjektleder Oslo kommune og Svein Sikle, Prosjektleder DGI


Pause
Fyll opp kaffekoppen og gjør deg klar til neste runde

11.00 - 11.15


CosDoc-nyheter og produktplaner fremover
Vi ser på nyheter i den siste versjonen og forteller hva vi vil vektlegge i utviklingen videre i forhold til nasjonale prosjekter. Endringer i arbeidsplan, fornyet lab ark, interaksjoner og nye tekniske krav er noe av det som blir gjennomgått.

v/ Anette Edvardsen og Stian Grønhaug, ACOS

11.15 - 12.00 


12.00 - 13.00

Lunsj


13.00 - 13.45

Tips & Triks i CosDoc

v/ Tormod Førland, ACOS


13.45 - 14.00

Pause


14.00 - 15.00

Arbeidsglede – når hverdagen endrer seg
Når hverdagen er i kontinuerlig endring og du stadig må tilpasse deg noe nytt, er det lett å bli fortvilet og sliten. Morten Brandt lærer deg hvordan du kan få frem den beste versjonen av deg selv og andre. Han tar for seg kommunikasjonens kunst, og hvordan du må forstå for å bli forstått. Med enkle midler kan du snu en nei-dag til en ja-dag, og Morten forteller deg hvordan. Denne energiske avslutningen må du få med deg før du reiser tilbake til hverdagen!

v/Morten Brandt


15.00

Avreise


 

Se programmene for de andre fagområdene: