ACOS Brukerseminar
hotell.jpg

Disse møter du

Utstillere


 

PixEdit AS utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter. Vår programvare for skanning, redigering og konverter­ing sikrer bevaring og fremtidig lesbarhet av de digitale dokumentene. Vi samarbeider tett med ACOS slik at programvaren er godt integrert med deres løsninger for dokumenthåndtering. Vårt fokus er stabil og effektiv programvare som er tilpasset kundens behov og som er enkel i bruk.

 

Hospital IT AS er et selskap som leverer IT-systemer for informasjon og multimedia til det nordiske helsemarke­det. Vi skaper ny effektiv samhandling mellom pasient og pårørende og helse og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater. Produktene gir beboere og pleiepersonale en bedre hverdag. Hospital IT’s løsninger har høy funksjonalitet og bruker­vennlighet. De er driftssikre og fleksible noe som gjør det enkelt å oppdatere innhold og lansere nye tjenester. Systemene er designet og tilpasset for bruk på eksisteren­de og nye institusjoner og omsorgsboliger og krever ingen bygningsmessige tilpasninger ved installasjon eller under drift.

 

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus og har avtale med samtlige sykehus i Helse Sør Øst, Helse Vest og Helse Nord. Vi jobber hver dag for å ligge i front når det gjelder nyskapende samhandlingskonsepter for helsesektoren. Kom og prat med oss og våre eksperter på stand!

 
 

SPIDER Solutions AS tilbyr avansert optimeringsverktøy til planlegging av logistikk og hjemmesykepleie. SPIDER er et 100% norsk system og er en spin-off fra store forskningsprosjekter i SINTEF. SPIDER er brukt i mange år i store logistikkselskaper. Det er nå laget funksjonsutvidelser for å håndtere de viktigste momentene som det må tas hensyn til ved planlegging i hjemmesykepleien. Den automatiske optimeringen lager planer som kan brukes direkte, men planlegger kan i spesielle situasjoner justere planer manuelt ved drag and drop. SPIDER er integrert med CosDoc.

 

Imatis leverer en velferdsteknologisk plattform, med elektroniske oversiktstavler og samhandlingsløsninger med mobil prosess og arbeidsstøtte. Brukervennlighet, optimal pasientflyt- og sikkerhet er bærebjelken for alle våre løsninger. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for brukere, ansatte og pårørende. Plattformen kobler sammen informasjon, prosesser, sensorer og systemer for bedre og mer effektiv samhandling og en kvalitativt bedre pasientbehandling. Det betyr for deg som ansatt en enklere arbeidshverdag med tilgang på sanntidspasientinformasjon til enhver tid, digital samhandling på tvers uten telefon og gulelapper, og en mer pasientrettet hverdag. For deg som leder betyr det enkle pasientoversikter, optimal utnyttelse av ressurser og sengeplasser, og fornøyde medarbeidere. IMATIS er i dag integrert med CosDoc som gir en økt merverdi for alle ansatte på arbeidsplassen.

 

TeleComputing er et nordisk IT-selskap med 700 ansatte i Norge og Sverige, med hovedkontor i Asker. TeleComputing tilbyr fleksible og skalerbare IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter, primært i Norge og Sverige, og håndterer IT-drift for mer enn 1300 kunder med 115000 IT-brukere. TeleComputing eies av IK Investment Partner.

 
 

Difi tilbyr en rekke nasjonale fellesløsninger til offentlig sektor. Dette er sentrale byggeklosser i virksomhetene sine tjenester på nett. På ACOS Brukerseminar har vi innlegg om to av våre siste produkter, eFormidling og eInnsyn. Kom innom vår stand for en prat og informasjon om alle våre produkt og tjenester.

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold (USTH-V) har utviklet veiledende planer med ICNP® tilpasset kommunehelsetjenesten. Disse er integrert i CosDoc. Kom gjerne innom vår stand for mer informasjon og en hyggelig prat.

 

Canon er en av verdens ledende leverandører av digitale løsninger for bildebehandling til både hjem og kontor. Vi leverer profesjonelle dokumentskannere i samarbeid med de fleste ledende aktører innen dokumentfangst. Takket være vårt brede produktsortiment vil dere alltid finne en dokumentskanner tilpasset deres behov.

 
 

Coverya AS med Personvernappen er Norges ledende digitale GDPR løsning og benyttes av offentlige og private virksomheter i alle sektorer.

Med Personvernappen kartlegger virksomheten enkelt personopplysningene og utfører risikovurderinger (og DPIA) for behandlinger og systemer. Med pre-definerte sjekklister med veiledninger gjør du jobben raskt og effektivt.

Når du har kartlagt personopplysningene får du automatisk ut all GDPR dokumentasjon du har behov for.

 

Funka er helhetsleverandør innen universell utforming. Det betyr at vi jobber med internett, fysisk miljø, automater, kundebehandling og kommunikasjon, interne system, tegninger, apper og alt annet som mennesker skal bruke eller møte.

Vi hjelper deg med kravspesifikasjoner, brukertester, granskinger, støtte under produksjon og opplæring. Ved å ta utgangspunkt i at alle mennesker har ulike evner, kan vi hjelpe til med å skape et universelt utformet samfunn.

Spisskompetanse, lang erfaring og et nært samarbeid med brukerorganisasjonene, gjør at det vi produserer er av høy kvalitet og troverdighet.

 
voice_logo.jpg

Vår agenda er og har vært de siste 12 år å utvikle brukervennlige, intuitive løsninger som sikrer at digital informasjon gjøres tilgjengelig for samfunnets lesesvake.

Vi legger ned betydelige ressurser i  kontinuerlig justering av ord og uttale  i vårt uttale-leksikon, slik at vi kan levere markedets beste talesyntese på norsk og nynorsk (aktører som Apple og Microsoft legger ikke ressurser i løsninger for det marginale norske markedet).

Ved implementering av vår nyeste og mest brukervennlige version tilbyr vi markedets mest optimal løsning som gir gode brukertall.

 leseWEB 2.0
- den enkle løsningen for opplesing av nettside
brukervennlig - enkelt - intuitvt