ACOS Brukerseminar
hotell.jpg

Disse møter du

Utstillere


 

PixEdit AS utvikler løsninger for effektiv datafangst og produksjon av digitale dokumenter. Vår programvare for skanning, redigering og konverter­ing sikrer bevaring og fremtidig lesbarhet av de digitale dokumentene. Vi samarbeider tett med ACOS slik at programvaren er godt integrert med deres løsninger for dokumenthåndtering. Vårt fokus er stabil og effektiv programvare som er tilpasset kundens behov og som er enkel i bruk.

 

Hospital IT AS er et selskap som leverer IT-systemer for informasjon og multimedia til det nordiske helsemarke­det. Vi skaper ny effektiv samhandling mellom pasient og pårørende og helse og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater. Produktene gir beboere og pleiepersonale en bedre hverdag. Hospital IT’s løsninger har høy funksjonalitet og bruker­vennlighet. De er driftssikre og fleksible noe som gjør det enkelt å oppdatere innhold og lansere nye tjenester. Systemene er designet og tilpasset for bruk på eksisteren­de og nye institusjoner og omsorgsboliger og krever ingen bygningsmessige tilpasninger ved installasjon eller under drift.

 

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus og har avtale med samtlige sykehus i Helse Sør Øst, Helse Vest og Helse Nord. Vi jobber hver dag for å ligge i front når det gjelder nyskapende samhandlingskonsepter for helsesektoren. Kom og prat med oss og våre eksperter på stand!

 
 

SPIDER Solutions AS tilbyr avansert optimeringsverktøy til planlegging av logistikk og hjemmesykepleie. SPIDER er et 100% norsk system og er en spin-off fra store forskningsprosjekter i SINTEF. SPIDER er brukt i mange år i store logistikkselskaper. Det er nå laget funksjonsutvidelser for å håndtere de viktigste momentene som det må tas hensyn til ved planlegging i hjemmesykepleien. Den automatiske optimeringen lager planer som kan brukes direkte, men planlegger kan i spesielle situasjoner justere planer manuelt ved drag and drop. SPIDER er integrert med CosDoc.

 

Imatis leverer en velferdsteknologisk plattform, med elektroniske oversiktstavler og samhandlingsløsninger med mobil prosess og arbeidsstøtte. Brukervennlighet, optimal pasientflyt- og sikkerhet er bærebjelken for alle våre løsninger. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for brukere, ansatte og pårørende. Plattformen kobler sammen informasjon, prosesser, sensorer og systemer for bedre og mer effektiv samhandling og en kvalitativt bedre pasientbehandling. Det betyr for deg som ansatt en enklere arbeidshverdag med tilgang på sanntidspasientinformasjon til enhver tid, digital samhandling på tvers uten telefon og gulelapper, og en mer pasientrettet hverdag. For deg som leder betyr det enkle pasientoversikter, optimal utnyttelse av ressurser og sengeplasser, og fornøyde medarbeidere. IMATIS er i dag integrert med CosDoc som gir en økt merverdi for alle ansatte på arbeidsplassen.

 

TeleComputing er et nordisk IT-selskap med 700 ansatte i Norge og Sverige, med hovedkontor i Asker. TeleComputing tilbyr fleksible og skalerbare IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter, primært i Norge og Sverige, og håndterer IT-drift for mer enn 1300 kunder med 115000 IT-brukere. TeleComputing eies av IK Investment Partner.

 
 
difi_logo.jpg

Difi tilbyr en rekke nasjonale fellesløsninger til offentlig sektor. Dette er sentrale byggeklosser i virksomhetene sine tjenester på nett. På ACOS Brukerseminar har vi innlegg om to av våre siste produkter, eFormidling og eInnsyn. Kom innom vår stand for en prat og informasjon om alle våre produkt og tjenester.

 
NSF_logo.jpg

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold (USTH-V) har utviklet veiledende planer med ICNP® tilpasset kommunehelsetjenesten. Disse er integrert i CosDoc. Kom gjerne innom vår stand for mer informasjon og en hyggelig prat.